skip to Main Content

KORROSIONSBESKYTTELSE AF STÅL

Det danske klima er hårdt mod jern- og stålkonstruktioner. Derfor er effektiv korrosionsbeskyttelse en uundværlig forudsætning for en lang levetid på emner og komponenter, der skal anvendes i korrosive miljøer. Hos Metacoat tilbyder vi effektiv korrosionshindrende overfladebehandling af stål- og jern. Det sikrer længere levetid og mindre omkostninger til vedligeholdelse.

I samarbejde med vores leverandører tilbyder vi at korrosionsbehandle emner svarende til korrosionsklasse C1-C5

Dine metaloverflader opnår optimal levetid

Hurtig levering og høj kvalitetssikring

Metacoat-grundlagt-1967

Metacoat A/S er en af Danmarks førende virksomheder inden for industriel overfladebehandling med pulverlak. Vi har en klar miljøpolitik og stiller høje krav til kvaliteten af de emner, der forlader vores anlæg.

Hvorfor er det vigtigt med korrosionsbeskyttelse?

Korrosionsbeskyttelse hjælper mod rustdannelse på jern og stål. Dette er meget eftertragtet, da begge disse materialer har vigtige tekniske funktioner – eksempelvis i industrien. Der skal nemlig ikke meget til, at metallet vender tilbage til malmstadiet. Denne reaktion begynder at ske, lige så snart metallet kommer i kontakt med vand og ilt.

Det skyldes, at elektrolytterne såsom ioner, salte og oxygenet i vandet sætter gang i den korrosive reaktion. Derfor er korrosionsbeskyttelse en nødvendig behandling, når der er tale om stål- og jernkonstruktioner. Graden af korrosionsbeskyttelse betegnes med de 5 korrosionsklasser. Forskellige emner kræver forskellige grader af korrosionsbeskyttelse alt efter de ydre påvirkninger og det miljø, metallet befinder sig i.

Det kan f.eks. være, at metallet står meget åbent og ofte er udsat for vind og regn – havvindmøller, landbrug og udstyr til udvinding af olie og gas.  

pulverlakeret sceneudstyr
metacoat tilbyder korrosionsbeskyttelse

Korrosionsbeskyttelse af stål og aluminium med holdbarheden som mål

Metaller og legeringer nedbrydes altså med tiden af regn og salt fra havet. Det mindsker levetiden på jern- og stålkonstruktionerne – og giver ikke mindst høje vedligeholdelses- og erstatningsomkostninger i mange industriområder.

Den uønskede nedbrydning kan dog forsinkes væsentligt med en korrosionsbehandling. Hos Metacoat har vi mange års erfaring med overfladebehandling af metal og stiller altid høje krav til de løsninger, vi leverer. Den tilgang har sikret os nogle af markedets mest loyale kunder

Vi tilbyder korrosionsbeskyttelse af stål og andre metalemner i størrelser helt op til 750 cm i længden, 270 cm i højden og 270 cm i bredden.

Sådan foregår korrosionsbehandlingen

Enhver malerproces er afhængig af kvaliteten af forbehandlingen. Vi har valgt at investere i produktionsudstyr under eget tag for at opnå de bedste resultater inden for overfladebehandling af komponenter, som skal anvendes i korrosive miljøer.

For at opnå denne ekstremt høje grad af korrosionsbeskyttelse er det nødvendigt at beherske et nøje fastlagt procesforløb for emnerne.

 1. Indleverede emner efterses for revner og mangler i vores indgangskontrol. Alle svejsninger skal være intakte. Der må ikke forekomme spalter mellem konstruktionsdelene, hvor det ikke vil være muligt for pulveret at trænge ind
 2. Alle emner leveres med ophængspunkter
 3. Herefter forbehandler vi emnerne, hvorefter de er klar til behandling
 4. Afslutningsvis påføres en topcoat, der hærdes. Efter afkøling er emnerne umiddelbart klar til brug

Det er altsammen med til at sikre en høj grad af korrosionsbeskyttelse af dine metalemner.

Vores garanti

De anførte processer udføres alle af Metacoat A/S, som i samarbejde med leverandøren giver sikkerhed for det bedste resultat og korrosionsbeskyttelse af stål og andre metalemner.

Vi benytter udelukkende førende systemer og leverandører. I samarbejde tilbyder vi en beskyttelse, som svarer til korrosionsklasse C1-C5.

sandblæsning af metal

Former for korrosionsbeskyttelse

Overordnet set handler korrosionsbeskyttelse om helt at fjerne risiko for, at korrosionen kommer til at ske. Risikoen for korrosion er forskelligt og er afhængigt af, hvor metallet skal bruges henne. Derfor tilpasses typen af korrosionsbeskyttelse heraf.

 • Den mest enkle måde at lave en korrosionsbeskyttelse er ved at bruge et materiale, som er mere holdbar, og som har sværere ved at korrodere. Derfor  er det ofte stål, der anvendes til at lave konstruktioner med i industrien.
 • En anden mulighed er at gå ind og påvirke miljøet ved eksempelvis at fjerne oxygenet eller tilsætte midler for korrosionsbeskyttelse.
 • En tredje mulighed er at bygge en konstruktion, som kan holde vandet adskilt fra selve metallet. 
 • En korrosionsbeskyttelse kan også ske kemisk. Det er ved at gøre metallet negativt ladet, så det modvirker, at positive metal-ioner bevæger sig fra metal til væske.
 • Endelig kan man foretage en korrosionsbeskyttelse ved at påføre metallet en belægning, der gør at elektrolytterne bliver adskilt fra metallet.

Korrosionsbeskyttelse – vi dækker klasse C1 til C5

Mange stålkonstruktioner i industrien har en væsentligt kortere levetid end forventet – til trods for at være korrosionsbehandlet. Det skyldes ofte, at der i behandlingen ikke er taget hensyn til emnets korrosionsrisiko.

Når vi udfører korrosionsbeskyttelse af forskellige stålkonstruktioner, vurderer vi altid korrosionsrisikoen for de enkelte komponenter. For at gøre det arbejder vi ud fra de 5 korrosionsklasser: Skal emnet anvendes i et indendørs miljø med lav fugtighed – eller i den helt ende af skalaen: i et ekstremt fugtigt miljø med meget høj korrosionsrisiko?

På den måde forebygger vi bedst muligt, at der opstår skader på dine jern- og stålkonstruktioner.

Korrosionsklasserne angives fra C1 til C5, hvor C1 angiver den laveste miljøpåvirkning, og C5 den højeste.

C1 – den laveste miljøpåvirkning

Indendørs
Opvarmede bygninger med ren luft, fx kontorer, skoler og hoteller.

Udendørs

Korrosionsklasse-C1

C2 – lav forurening/kondens

Indendørs
Uopvarmede bygninger, hvor der kan opstå kondens – typisk lagerbygninger og sportshaller.

Udendørs
Atmosfære med lav forurening. Mest landlige omgivelser.

Korrosionsklasse-C2

C3 – moderat belastning

Indendørs
Typisk produktionsvirksomheder med høj luftfugtighed  og nogen luftforurening – ofte i fødevaresektoren samt bryggerier, mejerier og vaskerier.

Udendørs
By- og industriområder med nogen forurening og lavt saltindhold, samt kystområder med lavt saltindhold.

Korrosionsklasse-C3

C4 – vedvarende høj belastning

Indendørs
Kemiske virksomheder, svømmehaller samt skibsværfter ved vandet.

Udendørs
Industri- og kystområder med moderat saltpåvirkning.

Korrosionsklasse-C4

C5-I (Industri) – den højeste miljøbelastning

Indendørs
Bygninger eller områder med næsten konstant kondensering og med høj forurening.

Udendørs
Typisk industriområder med høj luftfugtighed og aggressiv atmosfære.

OBS. Vi udfører kun pulverlakering til klasse C5-I (Industri) på visse konstruktioner.

Kontakt os for at høre nærmere.

Korrosionsbeskyttelse-klasse-C5

C5-M (Marine) – den højeste miljøbelastning

Indendørs
Bygninger eller områder med næsten konstant kondensering og med høj forurening.

Udendørs
Typisk kyst- og offshore områder med højt saltindhold, fx olieboreplatforme.

Vi udfører kun pulverlakering til klasse C5-M (Marine) på visse konstruktioner.

Kontakt os for at høre nærmere.

Korrosionsbeskyttelse-klasse-C5

Har du spørgsmål?

Vi har stort fokus på at rådgive vores kunder bedst muligt, så har du spørgsmål til hvad der er muligt, så hold dig endelig ikke tilbage. Ring til os på telefon (+45) 48 39 01 11 eller skriv en e-mail til os via kontaktformularen.

  Se privatlivspolitik.

  Metacoat A/S
  Gillelejevej 28 B, Esbønderup,
  3230 Græsted

  T: (+45) 48 39 01 11
  E: metacoat@metacoat.dk
  F: (+45) 48 39 00 31

  Back To Top
  Search