skip to Main Content

Privatlivspolitik for METACOAT A/S

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 22. maj 2018

METACOAT A/S behandler personoplysninger og vi har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik i henhold til GDPR (General Data Pretection Regulation), der er den nye europæiske persondatoordning, som har til formål, at beskytte dig og dine personlige oplysninger.
Vi lever naturligvis op til alle kravene om beskyttelse af dine personlige oplysninger i henhold til GDPR. Både i forhold til de oplysninger du afgiver via vores hjemmeside, og de oplysninger du afgiver når du handler hos os.
Da vi behandler personoplysninger har vi vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig hvordan vi behandler dine data.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

METACOAT A/S er dataansvarlig og vi sikrer dig, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Metacoat A/S
Gillelejevej 28b
3230 Græsted
Tlf. 48390111
E-mail. metacoat@metacoat.dk

Hvilke data indsamles

Vi anvender data om dig for at gøre vores service endnu bedre og sikre kvaliteten af vores produkter og ydelser, samt vores kontakt med dig.

1. Automatisk indsamlede data

Vores hjemmeside opsamler automatisk data for, at kunne tilbyde dig den bedst mulige løsning hos os.

Når du besøger vores hjemmeside sendes der oplysninger fra din internetbrowser, til en server. Via analyse af disse data, kan vi optimere vores digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af os. Data der opsamles er statistiske oplysninger om brugerens adfærd i de digitale løsninger.

Eksempler på data der opsamles og eventuelt analyseres er:

Dato og tidspunkt for besøg.
De sider der besøges på vores hjemmeside.
IP-adressen på den besøgende.
Oplysninger om anvendt browser og computer. (type, version, operativsystem).
Geografisk placering.

Vi anvender Google Analytics som webanalyseløsning. I den forbindelse sendes der webanalyse data fra vores hjemmeside til analyse i den service Google udbyder.

I den forbindelse fungerer Google Analytics som databehandlere af data, som vi er ansvarlige for. Disse data må kun videregives efter aftale eller for at overholde retslige krav.

Du kan læse Googles fortrolighedspolitik her:

https://policies.google.com/privacy?hl=da

I forbindelse med automatisk indsamlede data, opsamles der IKKE personlige data!

2. Oplysninger du selv afgiver

Vi behandler også oplysninger du selv afgiver på vores hjemmeside, når du udfylder en kontaktformular.

Oplysninger du selv aktivt afgiver i forbindelse med ovenstående kan være:
Navn, e-mail og telefonnummer.
Virksomhedsnavn.
Adresse oplysninger.
Oplysninger du deler med os via sociale medier.
Oplysninger sendt på e-mail eller oplyst ved telefonisk henvendelse.

Hvis du kontakter os via vores kontaktformular på vores hjemmeside, gemmer vi oplysningerne, så vi kan reagere/kontakte dig på din anmodning eller forespørgsel.

Vi anvender Microsoft Dynamics C5 til registrering af dit navn, adresse, telefonnr, CVR.nr. og e-mail ved handel med os. Her fungerer DataComfort Aps som databehandler af data, som vi er ansvarlige for.

Disse data må IKKE videregives til andre.

Anvendelse og opbevaring af indsamlede data

Formål med indsamling:

Sikring af brugervenlighed, sikkerhed og service.
Optimering af vores hjemmeside.
Kunne besvare din henvendelse ved udfyldning af kontaktformular på vores hjemmeside eller din henvendelse via e-mail.
Kunne besvare og fremsende faktura, når du handler med os.

Opbevaring af personlige data

Data i forbindelse med henvendelser/forespørgsel via kontaktformularer på vores hjemmeside, e-mail, opbevares i maksimalt 6 måneder, hvorefter de slettes.

Data i forbindelse med handel, opbevares i maksimalt 5 år efter endt regnskabsår, hvorefter de slettes.

Videregivelse af personlige data

Vi videregiver ALDRIG personlige data og oplysninger til andre.

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse er kontraktligt forpligtet til, at behandle alle data strengt fortroligt. De har således IKKE tilladelse til, at videregive eller anvende data, andet end hvad der er kontraktligt forpligtet overfor os. Vi kontrollerer løbende, at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser i henhold til gældende regler og lovgivning.

Vi anvender kun databehandlere, der giver dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse i henhold til gældende lovgivning.

Vores hjemmeside kan linke til andre hjemmesider. Benytter du disse link, forlader du vores hjemmeside og er herefter undergivet andre betingelser og persondatapolitikker, som vi ikke er ansvarlige for.

Samtykke

Du giver dit samtykke til, at vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, når du benytter vores hjemmeside eller kontaktformular.

Vi forpligter os til at placere en regelmæssigt opdateret udgave af privatlivspolitikken på vores hjemmeside. Hvis vi foretager ændringer, vil disse tillige blive lagt ud på hjemmesiden.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder

1. Generelt

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

2. Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på siden.

3. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

4. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst på siden til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

5. Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi eventuelt har modtaget om dig fra andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

6. Du har ret til at klage til Datatilsynet

METACOAT A/S (som dataansvarlig) er underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger.

Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af vores websted eller ved anden interaktion med METACOAT A/S, kan du klage til Datatilsynet.
Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk

Back To Top
Search